O homeopatii

Homeopatie

Princip homeopatie vychází z latinského similia similibus curantur, neboli podobné léčí podobné. Jedná se o čistě přírodní léčbu, která se zabývá člověkem jako celkem, kde se po podání homeopatických léků rozproudí vitální síla a organismus se začne sám léčit. Tato metoda nepotlačuje nemoc do hlubších vrstev a vede k celkovému zdraví.

Postup při léčbě homeopatiky

Běžnou praxí je nejprve provést s pacientem konzultaci, kde se seznámím s jeho problémy a na základě tohoto rozhovoru vyberu nejvhodnější homeopatický lék.

Poté obvykle následuje opakovaná (kontrolní) konzultace, při které vyhodnotím, jak vybrané homeopatikum působí na řešený problém.

Poradenství v oblasti homeopatie nenahrazuje klasickou zdravotní péči, neboť se nejedná o vědecky uznávanou léčebnou metodu. Je tedy v ČR považována za léčitelství.

O mně a homeopatii